1:1 på lika villkor - vad innebär det?

ikt_ipad_ikoner_luften

Under de senaste två åren har vi utvecklat en modell för att genomföra examensförberedande utbildning enligt 1:1 konceptet inom vuxenutbildningen och det fristående examenssystemet i Finland. Både inom yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, samt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har vi sett tydliga effekter av en 1:1 satsning. Därför är syftet med utvecklingsprojektet “1:1 på lika villkor” att modifiera om den befintliga modellen som vi redan tagit fram så att den lämpar sig för grundexamen inom företagsekonomi, merkonom.

1:1 konceptet som kort betyder att varje studerande har en personlig digital enhet som verktyg i studierna och en pedagogik som drivs med idén att flera skall lära sig mera. Studerande och examinander skall ges en större möjlighet att avlägga examen oavsett livssituation eller bostadsort, på lika villkor enligt egna förutsättningar.

Inom utvecklingsprojektet så satsas också mycket på kompetenshöjande verksamhet för utbildare inom just 1:1 konceptet och hur man kan använda de digitala enheterna i undervisningen och som verktyg för en större inlärning. Där bekantar vi oss bl.a. med SAMR-modellen som ett hjälpmedel i planering av inlärning och undervisning. Samtidigt så utbyts idéer och tankar hur vi kan förbättra vår undervisning för att just fler skall lära sig mera.

Trots att vi under verksamhetsåret 2013-2014 har ett externt finansierat utvecklingsprojekt inriktat på just det här, så är det ändå mycket integrerat i vår dagliga verksamhet. Utvecklingen baserar vi också på de AIPAL-utvärderingar som vi gör bland våra studerande ca två gånger per år, beroende på vilken examen man avlägger.

1:1 på lika villkor är ett av utvecklingsprojekt som är beviljat extern finansiering av A.F. Lindstedts och Svenska Handelsinstitutets fond.