Arbetsplatshandledarutbildning

Utbildningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation, Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare. Utbildningen som omfattar 3 studieveckor och riktar sig till arbetsplatshandledarna för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande. Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler samt godkända inlämningsuppgifter.

Modul 1 Planering av inlärning i arbete

 • Vad krävs av en arbetsplatshandledare?
 • Planering av arbetsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfälle
  • Kännedom om examensstruktur och utbildningsformer
  • Kännedom om examensgrunderna inom det egna yrkesområdet
  • Dokumentering av arbetsförlagd utbildning

Modul 2 Handledning av studerandes inlärning

 • Handledning av studerande
  • Handledning av studerande utgående från arbetsuppgifter
  • Individuell handledning av studerande
  • Växelverkan och handledningsmetoder
  • Planering av arbetsförlagdutbildning i samarbete med en representant för utbildningsanordnaren

Modul 3 Bedömning av studerandes kunnande

 • Bedömning av studerandes eller examinandens kunnande
  • Bedömning av lärande
  • Föreskrifter och bestämmelser om yrkesprov
  • Bedömning av studerandes kunnande vid yrkesprov
  • Föreskrifter och bestämmelser om fristående examen
  • Bedömning av examinandens kunnande vid examenstillfälle

Modul 4 Min egen kompetens som handledare och bedömare

 • Handledning av studerande i behov av extra handledning
  • studerande med olika bakgrund och behov
  • alternativa handledningsmetoder
 • Min egen kompetensutveckling som arbetsplatshandledare