ATT ANVÄNDA DET FÖRFLUTNA inom grafisk formgivning

Föreläsare är Antti Pokela, grafiker och historiker, som arbetar vid Svenska litteratursällskapet. Pokela har fått flera pris och hedersomnämnanden av Kommittén för Finlands bokkonst. Pokela kommer att berätta om sitt eget arbete med grafiska produkter. Utmaningarna och möjligheterna med att använda arkivmaterial i en digitaliserad vardag.

Pokela kommer även att kort presentera söktjänsten på www.sls.finna.fi. SLS arkiv publicerar som första arkiv en egen vy i den nationella söktjänsten Finna.fi. Materialet kan laddas ner och användas inom forskning, undervisning, i journalistiska sammanhang eller i kreativa projekt. Allt material som SLS publicerat på Finna är högupplöst och fritt tillgängligt enligt CC-BY 4.0-licensen.


Live sändning startar 18.4.2018 kl.14.00


Smidiga övergångar i Svenskfinland startade hösten 2016 och pågår fram till juli 2019. Projektets mål är att pilotera verksamhetsmodeller för övergångsfaser från yrkesinstitut till yrkeshögskola. I projektet deltar Yrkesakademin i Österbotten, Optima, Vamia, Prakticum, Arcada och Novia. Arcada är Prakticums närmaste samarbetspart.

inbjudan_studerande_18.4_.jpg
inbjudan_studerande_18.4.jpg